Sport One Danmark - Privatlivspolitik

Opdateret 2. august 2018

I forbindelse med din oprettelse i SODK kontakter og din fremtidige aktivitet i Sport One Danmark behandler vi en række personoplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du indgår som deltager eller samarbejdspartner hos Sport One Danmark.

Det er vigtigt for os at understrege, Sport One Danmark alene behandler dine oplysninger til brug for dine aktiviteter i Sport One Danmark regi. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores deltagere og samarbejdspartnere, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Dataansvarlig – kontaktinformation

Sport One Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og som vi opnår i forbindelse med din aktivitet i Sport One Danmark, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Sport One Danmark kan kontaktes her:

Sport One Danmark

CVR-nummer 29 80 97 55

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

e-mail: [email protected]

Telefonnummer: 23 32 83 95

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her:

Steen Fladberg, [email protected]

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Det overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger er, at Sport One Danmark har mulighed for at udføre sit arbejde som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks kommercielle selskab.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som deltager eller samarbejdspartner, hvilket omfatter:

  • At du som deltager kan deltage ved events og arrangementer.
  • At du som deltager kan deltage i interne kampagner.
  • At vi kan planlægge arrangementer og events med dig som samarbejdspartner.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Stilling og virksomhed
  • Mail
  • Telefon

I forbindelse med rejser er det i nogle tilfælde nødvendigt, at vi også behandler pas.

I forbindelse med kampagner er det i nogle tilfælde nødvendigt, at vi behandler biometriske og øvrige sundhedsdata.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger såsom navn i det tilfælde, at samarbejdspartneren til et event eller arrangement har det nødvendigt for udstedelser af billetter e.lign.

I forbindelse med rejser videregiver vi oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og pas til rejseselskaber, flyselskaber og hoteller i det tilfælde, at det er nødvendigt for at booke rejsen.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Sport One Danmark indhentes hos dig og dit ansættelsessted.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forbindelse med et event eller arrangement. Herudover opbevarer vi deltagerlister, hvor navn, virksomhed og eventuelt stilling og kontaktoplysninger figurer.

Har vi modtaget en kopi af dit pas, vil denne blive slettet omgående efter vi har brugt det til at bestille visum og/eller flybilletter.

Hvis vi har indsamlet sundhedsdata i forbindelse med en kampagne, vil vi efterfølgende kun opbevare de akkumulerede data for alle deltagere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Hvis ændringerne er gældende for dig, vil vi i så vidt muligt omfang sende dig den reviderede privatlivspolitik.